دوره و شماره: دوره 49، شماره 2 - شماره پیاپی 109، آبان 1396، صفحه 1-162 
تحلیلی بر نقش قبول در وصیت عهدی

صفحه 69-88

10.22067/fiqh.v0i0.34984

ملیحه غلامی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


پژوهشی درباره ماهیت لعان

صفحه 107-127

10.22067/fiqh.v0i0.34598

عباس کلانتری خلیل آباد؛ فاطمه رضایی زارچی؛ الهام رضایی زارچی