دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 124، خرداد 1400، صفحه 1-184 
3. بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه

صفحه 71-47

10.22067/jfu.v53i1.54777

حسن رضازاده مقدم؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


6. تسامح در اثبات حدود به مثابۀ مبنایی در حقوق کیفری اسلام

صفحه 139-117

10.22067/jfu.v53i1.80814

فاطمه کراچیان ثانی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امیرپور


7. عدم امکان فهم از دیدگاه میرزای قمی و گادامر (مطالعۀ تطبیقی)

صفحه 158-141

10.22067/jfu.v53i2.81588

محمدحسین مختاری؛ حسین فولادی دارابی؛ مجتبی رستمی کیا


8. بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر

صفحه 179-159

10.22067/jfu.v53i1.79714

محمد نوذری فردوسیه؛ محمد علی راغبی؛ میثم محمودی سیدابادی