نویسنده = جواد سلطانی فرد
بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22067/jfiqh.2024.81361.1550

جواد سلطانی فرد؛ احمد علی یوسفی؛ احمد محمدی


پژوهشی پیرامون مالیت «ارزهای رمزنگاری شده» با نگاهی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22067/jfiqh.2024.83559.1618

جواد سلطانی فرد


واکاوی «مانعیت تعارض» در حجیت اصل مثبت

دوره 55، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 211-231

10.22067/jfiqh.2021.69471.1075

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد


بازکاوی معناشناختیِ اصل مثبت

دوره 54، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 211-234

10.22067/jfiqh.2021.62605.87292

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد