دوره و شماره: دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 118، آذر 1398، صفحه 1-180 
بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه

صفحه 29-48

10.22067/jfu.v51i3.47570

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


تأملی بر بسط آثار و مصادیق حدود در قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه 71-94

10.22067/jfu.v51i3.67060

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ محمدهادی صادقی؛ صمد غلامیان زالی


بازپژوهی فقهی _ اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد

صفحه 115-135

10.22067/jfu.v51i3.69262

محمدحسین فلاح یخدانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مجید سربازیان؛ حسین حیدری منوّر؛ آزاده نجفی