دوره و شماره: دوره 51، شماره 4 - شماره پیاپی 119، اسفند 1398، صفحه 1-177 
چیستی شناسی قطع و تأثیر آن در باب ظواهر اصول فقه

صفحه 9-29

10.22067/jfu.v51i4.20221

محمد حسین انصاری حقیقی؛ حسین ناصری مقدم؛ محمّد صادق علمی سولا


کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه

صفحه 93-114

10.22067/jfu.v51i4.66738

الهام مُعزّی نجف آبادی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


قلمرو شفاعت در اقسام مجازات

صفحه 115-137

10.22067/jfu.v51i4.69939

احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حسین دشتی