موضوعات = فقه عبادی
ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79891.1487

محمدباقر کرملاچعب؛ حمید مؤذنی بیستگانی


وضعیتّ ساخت و ساز و بنا کردن سازه روی قبور در فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81688.1563

صادق پیشداد؛ سعید مولوی؛ محسن فهیم


تحلیلی بر اجزاء طواف اختیاری راکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85971.1710

مهدیه غنی زاده


بازکاوی دیدگاه مانعیت فسق امام جماعت با تأکید بر روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85230.1682

حسن قنبری شیخ شبانی


تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب، صحت و ادای نماز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85488.1694

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی


اعتبارسنجی و تحلیل گزاره‌ «لاتَسقُطُ الصَّلاةُ‌ بحالٍ‌»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.85344.1686

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ سید علی دلبری؛ هادی مروی


واکاوی ابعاد فقهی حکم تولید و مصرف گوشت‌ آزمایشگاهی

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 157-174

10.22067/jfiqh.2021.71018.1132

محمد مهدی کمالی؛ امیر زاهدی