دوره و شماره: دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 134، آذر 1402، صفحه 1-211 
اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

صفحه 31-44

10.22067/jfiqh.2022.75753.1328

رضا توکلی تولایی؛ بلال شاکری؛ مصطفی جلالی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه

صفحه 123-145

10.22067/jfiqh.2022.75494.1309

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی