دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش امکان جبران در حرج با رویکردی بر نقد ماده 56 قانون جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.58234.0

رضا پورصدقی؛ معصومه نفیسی راد


تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.62531.0

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


معیار پذیرش روایات در اندیشه وحیدبهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70477.1107

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72432.1187

احمدعلی یوسفی؛ احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ حامد حاجی علی میرزایی


واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74379.1260

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی؛ صدیقه اسلامی زیدانلو


گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74719.1271

محمد زنده دل


امکان فقهی استناد به قاعده‌ی تسبیب در مسئولیت قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.72266.1174

سید محمد حسن موسوی خراسانی؛ محمدعلی سعیدی


تحلیل نحوه تشریع «ارث» در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73744.1228

روح الله نجفی


بررسی ماهیت فقهی استخراج رمز ارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22067/jfiqh.2022.75678.1322

حسین رنجبر؛ وحید امیدی؛ ثریا جاویدان؛ احمد محمدی


پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


رهیافت ‏های مواجهه با چالش ‏های اخلاقی احکام کیفری اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.73853.1234

ناصر ذاکر شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی


بررسی مسئله داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.73367.1262

سید محمد حسین علم الهدی؛ محسن رزمی؛ مصطفی رجائی پور


اثبات فقهی زکات پول بر اساس رهیافت تجمیع ظنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.70044.1093

علیرضا کلاهدوزان


تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.74887.1279

منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان


بررسی فوریت حق‌ شفعه در فقه امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22067/jfiqh.2023.76846.1473

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله


شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات فضولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.78412.1430

اسماعیل نعمت اللهی


درنگی در چیستی و مبانی «صلح قهری» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80190.1503

رضا آوان؛ حسین ناصری مقدم؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طرق احراز آن، در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80737.1524

محمد مهدی الشریف؛ رضا قاسمی رستمی؛ سید محسن قائم فرد؛ سید وحید صادقی


امکان سنجی فقهی سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81364.1552

اسمعیل رحیمی نژاد


وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ ساماندهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81448.1554

امیرعباس عسکری؛ علی یاری نژاد


بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2023.80889.1531

احمد ادیبی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا آرش پور


مفهوم شناسی «حب» وکاربست‌ آن در کتاب ، سنّت وفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2023.79976.1493

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی


واکاوی ادله مخالفین حجیت مذاق شریعت مبتنی بر تحلیل صور استناد به مذاق شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.81317.1548

سعید احمدی فر؛ سمیه مهدیه


تحلیل انتقادی حجیت مذاق شریعت در استنباط احکام شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.81075.1535

سعید احمدی فر؛ سمیه مهدیه


طلاق زن آبستن در ترازوی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.80839.1529

حسین زیدری؛ محمدرضا علمی سولا؛ حسین ناصری مقدم


گونه‌شناسی اِعراض فقیهان از اخبار با تکیه بر جنبه کاسریت شهرت عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2023.80169.1501

البرز محقق گرفمی


امکان‌سنجی تمسک به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات شمولیت حداکثری شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.79944.1489

مسعود جهاندوست دالنجان؛ عابدین مؤمنی


ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79891.1487

محمدباقر کرملاچعب؛ حمید مؤذنی بیستگانی


مفهوم شناسی وهن دین و گونه‌شناسی حکم آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.79540.1476

حسن حسینی یار؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


واکاوی علل اختلاف فقیهان در موضوع شناسی فقهی (مطالعه موردی: اعانه بر حرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79434.1472

مرتضی فخار شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


حکم مستثنیات دین اشخاص حقوقی ازمنظر فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79323.1465

زینت پهلوان مارشک؛ محمدرضا علمی سولا


نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.79096.1457

مهدی مفتخری؛ مجتبی زاهدیان؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


نگاه انتقادی به دیدگاه عدم حجیّت تقریر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.78977.1453

سید علیرضا موسوی مهر؛ سیدمحمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست


ضابطه‌مند کردن قاعدۀ ترک استفصال و تبیین برخی کاربستهای آن در دانش اصول فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22067/jfiqh.2022.78657.1441

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری


نگرش فازی به مفهوم جنون و آثار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.78530.1437

رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی


قاعده فقهی لزوم تصویب قوانین خانواده بر پایه «معروف»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.78371.1428

رحیمه ابراهیمی


واکاوی وکالت سفیه در امور مالی با تأکید بر ماده 667 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22067/jfiqh.2023.78177.1422

محمد امینفرد؛ ماندانا میرزائی


واکاوی تحلیلی تاثیر قواعد منطقی در گزاره‌های اصولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.78145.1421

علیرضا نوروزی؛ مرتضی نوروزی


مناشیء ظهور فقره «لایأب الشهداء اذا ما دعوا» در آیه شریفه دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.77823.1408

محمد هادی میرعلی؛ محسن ملک افضلی اردکانی


درنگی در جرم‌انگاری اخلال اقتصادی بر اساس آیه محاربه «با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.77257.1396

علی خالقی پوستچی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


اثر پذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.76467.1368

ملیحه قنبریان؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


اصطلاح شناسی و پیرایه سازی قضیّة فی واقعة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22067/jfiqh.2022.76437.1362

محمد زنده دل


بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81562.1559

سجاد رفسنجانی اکبر آبادی؛ مجتبی مسعودی


واکاوی فقهی حکم زنای با محارم (نقدی بر بند الفِ ماده 224 و ماده 228 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22067/jfiqh.2023.84132.1631

سید محمود هل اتایی؛ محمد کاظم توکلی اسلامی


درآمدی بر مبانی فلسفی تاثیرگذار بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به رویکرد حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83103.1600

محمد رضا کیخا؛ علیرضا آبین


تحلیل گفتمان مجازات‌های تعزیری در نظام کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81829.1568

حمیدرضا دانش ناری؛ محمدصادق محمدی قهفرخی


بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81496.1557

اسماعیل نعمت اللهی


اعتبارسنجی عدم فصل به مثابه ابزاری برای تعمیم حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2024.83097.1599

مسعود حبیبی مظاهری؛ محمدتقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی درافشان


وضعیتّ ساخت و ساز و بنا کردن سازه روی قبور در فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81688.1563

صادق پیشداد؛ سعید مولوی؛ محسن فهیم


واکاوی کاربست عدالت در فرایند استنباط در فتاوای خلاف مشهور آیت‌الله صانعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83220.1605

سیدرضا موسوی واعظ؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین ناصری مقدم


روش‌شناسی کشف مذاق شارع (مطالعه موردی: حکم رجوع در هبۀ زوج به زوجه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22067/jfiqh.2022.78916.1451

عبدالحمید واسطی


بازشناسی جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در برنامه‌ها و طرحهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22067/jfiqh.2022.78606.1439

اصغر مولائی


نقد نظریه حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر از مورث کافر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22067/jfiqh.2022.78065.1419

قدرت الله نیازی