نویسنده = محمد حسن حائری
تعداد مقالات: 21
1. بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


2. تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i3.83099

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


3. پژوهشی درشمول قاعده درأ نسبت به شبهه اختلال روانی(جنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22067/jfiqh.2021.67831.1014

مونا کمیلی؛ محمد حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم


4. پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


5. مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 123-109

10.22067/jfu.v52i4.80361

سلمان علیان لله مرزی؛ محمدصادق علمی؛ محمدحسن حائری


6. رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-96

10.22067/jfu.v51i3.56684

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


7. بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-28

10.22067/jfu.v51i4.55570

بی بی راضیه آرام؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


8. بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-134

10.22067/jfu.v51i1.55299

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


9. معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-58

10.22067/jfu.v50i4.43193

سید رحمت اله دانش میر کهن؛ محمد حسن حائری؛ احمد علی یوسفی


10. خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-51

10.22067/jfu.v50i3.47935

حسین حقیقت پور؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


11. خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-21

10.22067/jfu.v50i2.31175

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


12. ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-128

10.22067/jfu.v50i1.14545

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


13. بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v49i4.45213

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


14. نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-112

10.22067/fiqh.v0i0.31174

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


15. پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه‌ محقق نائینی و شهید صدر

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-164

10.22067/fiqh.v47i20.27812

هادی مصباح؛ محمدحسن حائری؛ مجتبی الهی خراسانی


16. پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده‌ی یقین

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.11488

محمدحسین انصاری حقیقی؛ محمدحسن حایری


17. رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه‌ی 115 بقره

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.10895

الهه شاه پسند؛ مرتضی ایروانی؛ محمد حسن حائری


18. پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/fiqh.v0i0.10925

فائزه ملکی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


19. پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/fiqh.v1i1.12508

محمدحسن حائری؛ مرتضی مرادی گلستانی


20. مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

دوره 44، شماره 1، بهار 1391

10.22067/fiqh.v0i0.3729

محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا


21. واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص)

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.11098

محمد محسنی دهکلانی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری