دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی درشمول قاعده درأ نسبت به شبهه اختلال روانی(جنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22067/jfiqh.2021.67831.1014

مونا کمیلی؛ محمد حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم


معیار پذیرش روایات در اندیشه وحیدبهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70477.1107

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72432.1187

احمدعلی یوسفی؛ احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ حامد حاجی علی میرزایی


واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74379.1260

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی؛ صدیقه اسلامی زیدانلو


اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75753.1328

رضا توکلی تولایی؛ بلال شاکری؛ مصطفی جلالی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


ماهیّت و مشروعیّت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73496.1215

فتح اله رحیمی؛ مجتبی اصغریان؛ سعید منصوری؛ مریم نظری طالقانی


تخریج روایات قصه سمره بن جندب جهت استنباط قاعده‌ لا ضرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74463.1264

احمد ارشاد؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ صادق طهوری (نوروزی)


واکاوی اعتبار قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74840.1276

مصطفی دهقان


مفهوم «غبطه» و سازکارهای تشخیص آن در امور مولی‌علیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75406.1305

سعید نظری توکلی؛ سید حسن داودالموسوی


واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75494.1309

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی


بازتاب و کارکردهای پدیدة عموم بلوا در مسائل اصول فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75669.1323

فاطمه ژیان


شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات فضولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73959.1239

عبدالله جوان


مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.76668.1372

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74719.1271

محمد زنده دل


امکان فقهی استناد به قاعده‌ی تسبیب در مسئولیت قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.72266.1174

سید محمد حسن موسوی خراسانی؛ محمدعلی سعیدی


تحلیل نحوه تشریع «ارث» در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73744.1228

روح الله نجفی


بررسی ماهیت فقهی استخراج رمز ارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22067/jfiqh.2022.75678.1322

حسین رنجبر؛ وحید امیدی؛ ثریا جاویدان؛ احمد محمدی


بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.78412.1430

اسماعیل نعمت اللهی


درنگی در چیستی و مبانی «صلح قهری» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80190.1503

رضا آوان؛ حسین ناصری مقدم؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


وضعیتّ ساخت و ساز و بنا کردن سازه روی قبور در فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81688.1563

صادق پیشداد؛ سعید مولوی؛ محسن فهیم


واکاوی کاربست عدالت در فرایند استنباط در فتاوای خلاف مشهور آیت‌الله صانعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83220.1605

سیدرضا موسوی واعظ؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین ناصری مقدم


درآمدی بر مبانی فلسفی تاثیرگذار بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به رویکرد حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83103.1600

محمد رضا کیخا؛ علیرضا آبین


بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81496.1557

اسماعیل نعمت اللهی


نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طرق احراز آن، در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80737.1524

محمد مهدی الشریف؛ رضا قاسمی رستمی؛ سید محسن قائم فرد؛ سید وحید صادقی


تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.62531.0

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


رهیافت ‏های مواجهه با چالش ‏های اخلاقی احکام کیفری اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.73853.1234

ناصر ذاکر شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی


تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.74887.1279

منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان


بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81562.1559

سجاد رفسنجانی اکبر آبادی؛ مجتبی مسعودی


واکاوی فقهی حکم زنای با محارم (نقدی بر بند الفِ ماده 224 و ماده 228 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22067/jfiqh.2023.84132.1631

سید محمود هل اتایی؛ محمد کاظم توکلی اسلامی